MATEMATİK ELİMDE ATÖLYESİ

Matematik, insan aklının semboller ve formüllerle soyut kavramların somutlaştırılmasıdır. Matematik Elimde Atölyesinde çocukların zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, düşünme yeteneklerinin arttırılması ile analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Molla Yegan Referans matematik1.jpeg
Molla Yegan Referans matematik2.jpeg
Molla Yegan Referans image-431.png